فرم گزارش وابستگان حکومت جمهوری اسلامی مستقر در خارج از کشور

 

هم میهن گرامی،

حکومت جمهوری اسلامی در طول سالهای پس از انقلاب تا کنون ده ها میلیارد دلار از سرمایه ملی را توسط ایادی و وابستگان خود به خارج از کشور فرستاده است.

پس از فروپاشی جمهوری اسلامی و روی کار آمدن یک دولت قانونی برآمده از انتخاب مردم که مورد قبول جامعه جهانی قرار گیرد، دولت می تواند با رهگیری این سرمایه ها و پیگیری قانونی از طریق مجامع بین المللی ، مبادرت به بازگرداندن بخش اعظمی از آن سرمایه و نیز دستگیری این کلاهبرداران و جانیان بین المللی نماید اما بدون دسترسی به منابع اطلاعاتی کافی این روند ممکن است حتی تا بیش از ده سال بطول انجامد و یا در مواردی حتی امکان پذیز نباشد.

چنانچه بتوان این منابع اطلاعاتی را در اختیار دولت قانونی پس از جمهوری اسلامی قرار داد، دولت می تواند فورا اقدامات قانونی را برای دستگیری جانیان حکومتی و همچنین توقیف و بازگرداندن اموال ملی آغاز نماید.

از اینرو تقاضا داریم تا هر نوع اطلاعاتی در باره این افراد را با ما باشتراک بگذارید.

شما می توانید با انتخاب یک نام مستعار برای خود به ارسال این اطلاعات مبادرت نمایید.

توجه:  تکمیل همه خانه ها الزامی نبوده و در صورتی که شما آگاهی از پرسش ها دارید می توانید به آنها پاسخ دهید.


Please complete all REQUIRED fields marked with an asterisk (*)

تکمیل خانه های با علامت ستاره (*) الزامی می باشد